Zangles

Iedereen die graag zingt en gemotiveerd is om thuis te studeren, is van harte welkom.
Het maakt mij niet uit of men pas met zangles begint of dat men al gevorderd is.

Kennis van het notenschrift of de bereidheid dit onder de knie te krijgen is een vereiste. Ook dient men met het oog op het studeren thuis te beschikken over een instrument, zoals een piano of een keyboard. In de les schenk ik aandacht aan een goede lichaamshouding, adembeheersing, klankvorming, resonans, articulatie en uitspraak van de tekst ( c.q. vreemde talen ).

Afhankelijk van het niveau van de leerling besteed ik tevens aandacht aan tekstinterpretatie, het zingen vanuit de emotie en podiumpresentatie.

Vaste onderdelen in de les zijn zangoefeningen en het zingen van een of meerdere liederen of aria’s die voor het eerst worden doorgenomen of thuis reeds zijn bestudeerd.

Meestal kies ik zelf het repertoire uit. Hierbij probeer ik zoveel mogelijk rekening te houden met het niveau en het potentieel van de leerling. Deze kan ook zelf repertoire aandragen.